ZİRAİ İLAÇ


Zirai mücadelede kullanılan, önleyici, yok edici, uzaklaştırıcı, azaltıcı maddeleri içeren karışım veya kimyasal maddelere zirai ilaç (pestisit) denir. Hastalık, zararlı ve yabancı otları ekonomik zarar eşiği altında tutarak, tarımsal ürünlerin verimli ve kaliteli yetiştirilmesi için kullanılır. Problem olan hastalık, zararlı ve yabancı ot teşhis ve tespit edilir. Teşhis ve tespit için teknik kuruluştan yardım alınır. Kültürel, mekanik,biyolojik yöntemler yetersiz ise kullanılır.

Zirai İlaçlar Hatalı Kullanıldığında;

– Çevre kirlenmesi,
– Doğal dengenin bozulması,
– Bağışıklık sisteminin bozulması,
– Daha az etki,
– Ürün kayıpları,
– Maliyet artışları gibi sonuçlar doğurur.